Doradztwo

Prowadząc działalność doradczą opartą na własnym doświadczeniu zawodowym oraz współpracy z renomowaną Kancelarią prawną i specjalistami od rachunkowości, doradztwa biznesowego którzy od wielu lat wspierają przedsiębiorców swoim bogatym doświadczeniem w skutecznym rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, oferuję swoim Klientom:

  • Doradztwo w restrukturyzacji przedsiębiorstw.
  • Pomoc w planowaniu i wykonaniu przekształceń własnościowych, zmian w kapitale, likwidacji spółek.
  • Konsultacje dla wierzycieli i dłużników, uczestników postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
  • Profesjonalną obsługę na najlepszym poziomie.
  • Bezpłatną pierwszą rozmowę w celu omówienia sytuacji.